Usługi

Księgowość

Podstawowy zakres moich usług obejmuje księgowość: Dotyczy to m.in. składania deklaracji VAT, deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzania sprawozdań rocznych i deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie ksiąg handlowych.

Przedsiębiorca, chcący zaciągnąć kredyt na potrzeby prowadzonej firmy musi przedstawić dokumenty księgowe.

Dobrze prowadzona księgowość to gwarancja zrozumienia procesów zachodzących w firmie a także fundament do jej dalszego rozwoju.

spreadsheet boekhouding bewerken op laptop

Digitalizacja i Automatyzacja

Przesyłania dokumentów za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej. Automatyczne księgowanie wyciągów bankowych. Księgowość paperless, digitalizowanie faktur i treści innych papierowych dokumentów.

Raportowanie

Z raportów właściciele firmy otrzymuje szczegółowe informacje na temat prowadzonej działalności, ponoszonych kosztach i osiąganych przychodach. Raportowanie to obszar finansów ignorowany przez biura rachunkowe, które ograniczają się do prostego wyliczenia dochodu.

MagdaFisc pomoże Ci w kalkulacji należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz prawnych.

Prognoza finansowa pomoże Ci w tworzeniu strategii rozwoju działalności.

rapportering

Optymalizacja Podatkowa

Podatki i rachunkowość to szerokie pojęcie obejmujące kilka aspektów zdarzeń gospodarczych dotyczących danego podmiotu gospodarczego. Można tu wymienić podatki osobiste, podatek od dywidend, VAT, składki społeczne, podatek od osób prawnych,… Moim celem jest zastosowanie globalnej optymalizacji podatkowej.

Optymalizacją może okazać się przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę. Wielu przedsiębiorców powołuje spółkę, aby dokonać optymalizacji podatkowej oraz zmniejszyć wysokość składek.

Majątek prywatny również podlega optymalizacji.
Możliwa jest także optymalizacja w sposobach wypłaty wynagrodzenia dla właścicieli firm…

Optymalizacja podatkowa zawsze wymaga indywidualnego podejścia.

Wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

Założenie własnej firmy/ działalności gospodarczej związane jest z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Chętnie udzielę odpowiedzi i doradzę np. jaka formę działalność warto Tobie wybrać.

Razem z Toba opracuje biznesplan, zarejestruje Twoja działalność i dopilnuje wszystkich innych formalności.

Gids met kompas