Woning onbeslagbaar verklaren

Als zelfstandige neem je vaak risico’s. De woning beschermen zou dan wel eens belangrijk kunnen zijn. Dit kan door de gezinswoning onbeslagbaar te laten verklaren.  Het onbeslagbaar verklaren van de woning dient te gebeuren door de notaris.

Onbeslagbaar verklaren: De gezinswoning beschermen

Iedere zelfstandige kan zijn gezinswoning beschermen tegen beslag van beroepsmatige schuldeisers door een akte van onbeslagbaarheid. Met zelfstandige worden niet alleen eenmanszaken bedoelt, maar ook bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap, een zelfstandige in bijberoep of een zelfstandige na pensionering.

Er zal dan een bescherming zijn tegen professionele schuldeisers. Denk hierbij aan leveranciers, RSZ, zakelijke belastingen, btw, …

Voorwaarden en praktische info:

Het moet gaan om de gezinswoning. Met andere woorden de plaats waar je effectief ook woont. Andere panden komen niet in aanmerking.

De instemming van de huwelijkspartner is nodig. Het huwelijksstelsel waaronder je gehuwd bent is niet van belang.

Als je woning in onverdeelde eigendom is, dan is enkel jouw deel beschermd.

Er is geen bescherming van oude schulden en privé schulden.

Er wordt een akte “onbeslagbaarheid gezinswoning” verleden bij de notaris. Op zijn beurt zal deze de akte overschrijven in het hypotheekkantoor. Pas wanneer de verklaring is overgeschreven zal de bescherming beginnen lopen! Oudere schulden komen dus niet in aanmerking.

Speciale gevallen

De bescherming stopt niet wanneer je verhuist. Wel dienen er een aantal voorwaarden voldaan te worden:

  • De opbrengst van de verkoop wordt door de notaris bijgehouden; Deze opbrengst is wel beschermd, niemand kan daar aan!
  • Binnen het jaar van de verkoopt dient een nieuwe gezinswoning aangekocht te worden.
  • Bij de aankoopakte van de nieuwe woning, dient duidelijk vermeld te worden dat het om een wederbelegging gaat. Op die manier wordt de bescherming overgedragen.

Vaak wordt de gezinswoning ook beroepsmatig gebruikt. In dat geval zijn er twee situaties mogelijk:

  • Het beroepsdeel is minder dan 30%: de volledige woning kan onbeslagbaar worden verklaard;
  • Het beroepsdeel bedraagt minstens 30%: Alleen het private gedeelte kan onbeslagbaar worden verklaard.

In beide gevallen zal in de akte wel een gedetailleerde omschrijving moeten worden opgenomen van de privé en beroepsmatig gebruikte ruimtes.

Bij faillissement zal je niet langer vallen onder het statuut van zelfstandige maar blijft de verklaring nog steeds gelden.

Bij overlijden zal de bescherming wel tot een einde komen. Voor schulden uit het verleden zullen de erfgenamen dus wel nog van bescherming genieten. Voor toekomstige schulden niet meer.

Onbeslagbaarheid: De moeite waard?

Er komt heel wat bij kijken en de kostprijs hiervan bedraagt ongeveer 1.200,00 euro. Ongeveer de helft zijn erelonen van de notaris en de andere helft is de kostprijs van de inschrijving in het register.

Het nadeel is dat een bank het gebouw niet meer als onderpand kan gebruiken wat het verkrijgen van een zakelijke lening wel moeilijker kan maken. Overleg dus steeds met de bank, notaris en uiteraard je boekhouder voor het verkrijgen van advies op maat.