Voor uw onderneming of zelfstandige activiteit zal elk kwartaal (of elke maand) het btw-saldo worden berekend en een periodieke btw aangifte worden opgemaakt. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel zal je btw moeten betalen, ofwel zal je een btw tegoed hebben. Kan je hiervoor een btw teruggave aanvragen of welke mogelijkheden zijn er?

BTW tegoed terugvragen of overdragen?

Uit de periodieke aangifte kan blijken dat je een btw tegoed hebt. Je hebt dan de mogelijkheid om dat tegoed terug te vragen of over te dragen naar de volgende periode. Als je onderneming elk kwartaal een btw aangifte moet opmaken dan kan je met andere woorden 4 keer per jaar een btw tegoed terugvragen.

Een btw teruggave is mogelijk als:

Teruggave btw: vanaf welk bedrag?

Om een btw tegoed terug te vragen moet het tegoed minstens een bepaald bedrag bereiken. Algemeen beschouwd gelden volgende regels:

 • Maandelijkse aangevers: 400 euro (of 50 euro in laatste maand)
 • Kwartaalaangevers: 400 euro (of 50 euro in laatste kwartaal)

Overzicht

Maandaangevers:400,00 euro
Kwartaalaangevers:400,00 euro
Maandaangevers (december):50,00 euro
Kwartaalaangevers (vierde kwartaal):50,00 euro
  
Startende ondernemingen (*):50,00 euro
Ondernemingen met vergunning (*):50,00 euro

Het terugvragen van het BTW saldo kan in principe enkel op kwartaalbasis gebeuren, zelfs als je onderneming een maandaangever is. Hierop bestaan wel uitzonderingen waardoor het in sommige gevallen wel mogelijk is om maandelijks een btw tegoed terug te vragen.

Startende ondernemingen: Maandelijkse teruggave

Een pas opgerichte onderneming zal in de beginfase mogelijks veel investeren verrichten en daardoor een btw tegoed opbouwen. Voor de cashflow is het met andere woorden belangrijk dat deze btw zo snel mogelijk gerecupereerd kan worden. De wetgever heeft hier gelukkig in voorzien en daarvoor de mogelijkheid gecreëerd tot versnelde teruggave van het btw tegoed bij starters.

Startende ondernemingen die kiezen voor het indienen van maandelijkse btw aangiftes vallen automatisch onder het regime om maandelijks hun btw tegoed terug te kunnen krijgen. Bij de registratie van het btw nummer moet dus gekozen worden voor het indienen van maandelijkse aangiftes.

Ondernemingen die starten maar kwartaalaangiftes indienen vallen dus niet onder het regime en kunnen slechts één keer per kwartaal het btw tegoed terugvragen.

Onderneming met vergunning: Maandelijkse teruggave

In bepaalde gevallen kunnen maandaangevers een vergunning ontvangen waarmee ze maandelijks een btw teruggave kunnen vragen. Om in aanmerking te komen voor deze vergunning moet de onderneming:

 • Ofwel actief zijn in de vastgoedsector en het verlaagde btw-tarief toepassen,
 • Ofwel activiteiten uitoefenen die bij aanvang grotendeels zijn vrijgesteld,
 • Ofwel een belastingplichtige zijn die openbare dienstverplichtingen moet nakomen,
 • Ofwel een leverancier zijn van elektriciteit, aardgas of warmte via warmtenetten die het verlaagde btw-tarief toepast.

De onderneming moet ook voldoen aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit nr. 4, artikel 8/1.

Wanneer ontvang je het btw tegoed?

Er is op zich geen vaste datum waarop de terugbetaling van een btw tegoed zal plaatsvinden. Je mag er wel op rekenen dat de terugbetaling uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de periode zal plaatsvinden, bijvoorbeeld:

 • Eerste kwartaal: uiterlijk 30 juni
 • Tweede kwartaal: uiterlijk 30 september
 • Derde kwartaal: uiterlijk 31 december
 • Vierde kwartaal: uiterlijk 31 maart

Ondernemingen die in aanmerking komen voor versnelde teruggave en dus maandelijks een btw aangifte indienen mogen hun terugbetaling verwachten als volgt:

 • Januari: 31 maart.
 • Februari: 30 april van het lopende kalenderjaar.
 • Maart: 31 mei van het lopende kalenderjaar.
 • April: 30 juni van het lopende kalenderjaar.
 • Mei: 31 juli van het lopende kalenderjaar.
 • Juni: 31 augustus van het lopende kalenderjaar.
 • Juli: 30 september van het lopende kalenderjaar.
 • Augustus: 31 oktober van het lopende kalenderjaar.
 • September: 30 november van het lopende kalenderjaar.
 • Oktober: 31 december van het lopende kalenderjaar.
 • November: 31 januari van het volgende kalenderjaar.
 • December: 28/29 februari van het volgende kalenderjaar.

Buitenlandse BTW terugvragen: Kan dat?

In een aantal gevallen is het mogelijk om btw terug te vragen die je betaald hebt in andere Europese landen. Stel dat je ter plaatse in Nederland een opleiding volgt of een evenement bezoekt, dan betaal je hierop Nederlandse BTW.

Via Intervat kan je deze buitenlandse btw terugvorderen via “Vatrefund”. Dit kan jaarlijks (minimum 50 euro) of per kwartaal (minimum 400 euro). De goedkeuring komt van het land vanwaar je de btw terugvordert en kan 4 maanden duren.

Ook mogelijk, maar wat niet zoveel gedaan wordt bij KMO’s, is dat de btw die betaald wordt buiten de Europese Unie kan teruggevraagd worden via een formulier 803. Dit formulier moet je aan de belastingadministratie in het buitenland bezorgen.

Voor meer informatie over het terugvragen van buitenlandse BTW kan je terecht op: De website van Financien.belgium.be