Als bedrijfsleider geld lenen van je eigen vennootschap is mogelijk, maar je moet wel opletten op welke manier je dat doet. Anders kan het wel eens een dure operatie worden. Hoe kan je nu voordelig geld lenen van je eigen vennootschap?

Via de rekening-courant

Geld opnemen van je rekening-courant is mogelijk, maar het is wel de duurste optie. Als bedrijfsleider haal je hier een voordeel uit en daarom moet je op deze opname interesten betalen. De debetrente rekening courant bedraagt voor inkomstenjaar 2022 maar liefst 7,14%.

Dit tarief wordt jaarlijks forfaitair vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Het jaar waarin de lening wordt afgesloten is bepalend voor het bepalen van het tarief.

Voordeel renteloze lening

Als bedrijfsleider ontvang je met andere woorden een voordeel omdat er een renteloze lening wordt toegekend. Het voordeel dat moet worden berekend kan ofwel werkelijk terugbetaald worden aan de vennootschap of opgenomen worden op de loonfiche. In de laatste optie wordt je er dan wel op belast.

Maandelijks of jaarlijkse toekenning?

Er wordt geacht dat dit voordeel maandelijks wordt bekomen. Bij wijze van tolerantie staat de administratie het wel toe om de berekening slechts één keer per jaar te maken op basis van de gemiddelde stand van de rekening courant. Hou er wel rekening mee dat dit niet mag indien de rekening courant doorheen het jaar grote schommelingen ondergaat!

(Beginsaldo jaar + Eindsaldo jaar) / 2 x rentevoet

Indien de berekening op maandelijkse basis zal gebeuren, dan moet de referentievoet eerst worden gedeeld door 12 en zal de uitkomst worden afgerond tot het derde decimaal. Dit is dan de maandelijkse referentievoet die zal gebruikt worden bij de gemiddelde maandelijkse stand van de rekening courant.

Via een lening met vaste looptijd

Financieel zal het interessanter zijn als deze geldopname de vorm zal aannemen van een lening met vaste looptijd. Het is dan wel nodig om hier een contract voor op te maken tussen jezelf en de vennootschap.

In het contract worden dan ook alle afspraken vastgelegd zoals de termijn waarbinnen de lening moet worden terugbetaald. Het is dan wel van belang dat deze voorwaarden ook effectief nageleefd worden. Het contract laat je best ook registreren in het registratiekantoor opdat er geen discussie kan zijn over de datum.

Rentevoet is voordeliger

Fiscaal is dit interessanter, omdat de rentevoet op een andere manier wordt berekend. Dit wordt berekend op basis van volgende formule:

Rentevoet = (P x 24 x n) / (n + 1)

n = het aantal maanden dat de lening loopt.

P = maandelijkse lastenpercentage.

  • Deze bedraagt 0,12% bij alle niet-hypothecaire leningen, met uitzondering van een lening voor een wagen.
  • Deze bedraagt 0,06% als het gaat om een lening voor de aankoop van een wagen.

(rentevoeten van toepassing vanaf 1 januari 2022).

Een voorbeeld:

Om privé de aankoop van een wagen te financieren wil je 20.000 euro lenen. Hiervoor sluit je met je eigen vennootschap een lening af op vijf jaar. De intrestvoet bereken je als volgt:

(0,06 x 24 x 60) / (60 + 1) = 1,42%

De rente bedraagt 1,42%, dat is alvast veel goedkoper dan een opname via de rekening courant.

Niet vergeten: Om fiscaal aanvaard te worden is het wel belangrijk dat het contract dat je hebt opgesteld met je vennootschap ook wordt nageleefd. Het is dan ook belangrijk alle bedragen (kapitaal en interesten) volgens de overeenkomst in het contract terug te betalen.